Home
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำภาควิชา
บุคลากร
นิสิตบัณฑิตศึกษา
นิสิตปริญญาตรี
หลักสูตร
สายงานที่เปิดสอน
กิจกรรมภาควิชา
งานวิจัย
หน่วยวิจัยและบริการโรคพืช
รางวัล
สัมภาษณ์วิทยุ
ติดต่อภาควิชา
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพ
คลินิกหมอพืช
การเฝ้าระวังโรคระบาดพืช
ผลการวินิจฉัยโรคพืช
หนังสือดิจิทัลคณะเกษตร
คู่มือเกษตรกร
บทความตีพิมพ์เผยแพร่
Other Menu
วิทยานิพนธ์
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย
ติดต่อภาควิชาต่างๆ
Login Form
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
VISITORS COUNTER
9359531 Visitors
รับสมัครงาน
02 ธ.ค. 2021 15:36น.

Image รับสมัครตำแหน่งอาจารย์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิการศึกษาปริญญาเอก ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดที่แนบ Image

หนังสืออกใหม่
22 พ.ย. 2021 13:04น.

Image หนังสือออกใหม่

หนังสือหลักการควบคุมโรคพืช (Principles of Plant Disease Control)
เขียนโดย... คณาจารย์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จำนวน 226 หน้า
สามารถดาวน์โหลดฟรี ได้เลยค่ะ Image
Image
คลิปบริการวิชาการ
06 ต.ค. 2021 15:08น.

Image ภาควิชาโรคพืชจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

1. FOA คณะเกษตร LIVE EP 16 - การควบคุมโรคข้าวโดยชีวภัณฑ์และสารเคมี ถูกและดี มีอยู่จริง 

     โดย รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ 

2. FOA คณะเกษตร LIVE แคคตัสมือใหม่ เลี้ยงอย่างไรให้สดชื่น

     โดย ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม และดร.สรินนา อ่ำรุ่ง  

3. มือใหม่กับ…โรคพืชในแคคตัส

     โดย ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำ รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย ผศ.ดร.สุพจน์ กาเซ็ม และดร.สรินนา อ่ำรุ่ง     

4. ชีวภัณฑ์แบคทีเรียสุขภาพพืช

    โดย ผศ.ดร. สุพจน์ กาเซ็ม  

5. ชีวภัณฑ์ราปฏิปักษ์ชนิดใหม่ในการควบคุมโรคพืช

     โดย รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ  

 

หนังสือออกใหม่
12 ก.ย. 2018 15:35น.

Image หนังสือออกใหม่

Image จำหน่ายหนังสือ "ราในน้ำและดิน" Aquatic and Soil Fungi เขียนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย ราคาเล่มละ 350 บาท พิมพ์สีทั้งเล่ม กระดาษมันสวยงามน่าอ่าน เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นด้านอนุกรมวิธานรา บทบาทของราที่เป็นประโยชน์และโทษ ความสัมพันธ์ระหว่างราน้ำและราดิน การแยกราน้ำและราดินโดยใช้เทคนิคทางจุลชีววิทยา การศึกษาราเอนโดไฟท์และรามูลสัตว์ รวมถึงวิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์ราบริสุทธิ์ เพื่อการอนุรักษ์ราที่เป็นประโยชน์ ในการนำไปใช้ศึกษาวิจัยในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 251 หน้า ติดต่อขอซื้อได้ที่ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
27 มิ.ย. 2017 11:13น.

Image เอกสารเผยแพร่ 

Image 

การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทองโดยใช้กรดซาลิไซลิก

ผู้เขียน ...ดร.วีระณีย์ ทองศรี 

<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 10 จาก 170
Themes and Templates by dezinedepot

ภาควิชาโรคพืช  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50  ถนนงามวงศ์วาน  ลาดยาว  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
Tel : 0 2579 1026    Fax : 0 2579 9550 
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : agrsnu@ku.ac.th